Rozpaľovanie a likvidácia kovov v Malackách

Rozpaľovanie a likvidácia kovov v Malackách

Lokalita: Bratislavský kraj - okres Malacky - Malacky

Popri našich službách v oblasti búrania, demolácií, likvidačných a asanačných prác, sme si odskočili na rozpaľovanie kovovej konštrukcie do Malaciek.

Pri tomto type prác využívame hlavne plyn a kyslík. Rozpálenie rampy v Malackách nám trvalo približne jeden deň. Keďže sa sústredíme aj na dôslednú separáciu, po rozpaľovaní sme sa venovali odvozu a správnej likvidácii železného odpadu.