Rozpaľovanie a likvidácia kovov v Malackách

Klient: Regena, spol. s r.o.
Dátum: 02.02.2021
Služba: Paličské práce

Popri našich službách v oblasti búrania, demolácií, likvidačných a asanačných prác, sme si odskočili na rozpaľovanie kovovej konštrukcie do Malaciek.

Pri tomto type prác využívame hlavne plyn a kyslík. Rozpálenie rampy v Malackách nám trvalo približne jeden deň. Keďže sa sústredíme aj na dôslednú separáciu, po rozpaľovaní sme sa venovali odvozu a správnej likvidácii železného odpadu.

Staršia referenciaÚprava terénu v Modre
Novšia referenciaBúracie práce Modra - Harmónia Chata