Čistenie pozemku v Bratislave Rača

Klient: Súkromná osoba
Dátum: 02.02.2021
Služba: Čistenie pozemku

Pri čistení ďalšieho pozemku v lokalite Bratislava- Rača sme mali podstatne komplikovanejšie podmienky ako pri úprave terénu v Modre.

Nakoľko sa na pozemku nachádzal plot, ktorý chcel majiteľ zachovať, nemohli sme využiť ťažkú techniku. Čistenie pozemku sme teda robili za pomoci ručného náradia od krovinorezu, motorových píl až po štiepkovačku dreva pri riešení pozostatku porastov. Vzniknutú štiepku sme následne nechali majiteľovi na pozemku, nakoľko ju mohol využiť ako časť hnojiva pod novú vegetáciu do vyčistenej záhrady. Sme radi, že aj na tomto príklade je vidieť, že sa nezaoberáme len búracími, demolačnými a likvidačnými prácami, ale svoju pozornosť venujeme aj ekológii a správnej recyklácii.

Staršia referenciaBúracie práce v Seneci
Novšia referenciaÚprava terénu v Modre