Čistenie pozemkov

8R.sk - Búracie,demolačné a zemné práce

Vykonávame mechanické čistenie neudržovaných pozemkov v intraviláne a extraviláne obcí. Pozemky čistíme od viacročnej vysokej buriny, drevitých náletov, krovia a stromov. Uskutočňujeme taktiež likvidáciu koreňov.