Búracie práce

8R.sk - Búracie a Zemné práce

Špecializujeme sa na demolačné a búracie práce na stavbách, a takisto aj na asanáciu budov. Máme k dispozícii vlastný strojový park, pomocou ktorého vykonávame búranie stavieb a demolovanie budov. Pri dokončovacích prácach používame ručné náradie, ako sú napríklad búracie kladivá s individuálnym prístupom obslužného personálu. Demolačné a likvidačné práce spojené s búraním a stavebným odpadom vykonávame v súlade s príslušnými právnymi normami. Náš tím je na túto činnosť riadne vyškolený a každý pracovník má všetky oprávnenia a najmä skúsenosti v oblasti bezpečnosti práce, ekológie a ochrany životného prostredia.
Pri vykonávaní búracích, demolačných a asanačných prác poskytujeme kompletný servis od prvého kontaktu s klientom, až po ukončenie spolupráce a to bez ohľadu na fyzický stav budovy.