Aby sme Vám dokázali uspokojiť všetky Vaše požiadavky sme cez leto rozšírili svoju ponuku služieb o základové dosky.

Ak si vyberiete dobre, vaša stavba sa vám odvďačí naozaj dlhou životnosťou – a to je predsa cieľom, však?


Každá z momentálne dostupných možností má ako svoje pozitíva, tak i negatíva. A keďže základy sa dajú postaviť len raz a my nepochybujeme, že si chcete vybrať„tie správne“, poďme si spoločne vysvetliť a porovnať rozdiely medzidvoma najpoužívanejšími typmi základov – základovými pásmi a základovou doskou.


Základová Doska

Základové pásy sú u nás najrozšírenejším typom základov a na 95 % je na nich postavený aj váš rodičovský dom.Sú to hrádze, vytvorené z betónu alebo železobetónu, prípadne je do zmesi primiešavaný aj kameň. Musia sa nachádzať pod všetkými nosnými stenami, hrubšími priečkami, komínom, pod schodiskom či stĺpmi. Zvyšný priestor, ohraničený týmito pásmi, sa potom vysype štrkom a zaleje betónom.Tento typ základov je vhodný použiť na parcelách s pevným a jednotným podkladom, kde sa nepredpokladá riziko zosuvu pôdy.Pri tvorbe základových pásov sa spotrebuje oveľa menej betónu ako pri základovej doske, no na druhej strane, použitý materiál musí byť naozaj kvalitne zapracovaný, aby odolal vlhkosti. Ak totiž zlyhá tento faktor, zlyhajú celé základy.


Základovú dosku odporúčame zvoliť v prípade menej pevnej, piesčitej pôdy, alebo ak sa na pozemku nachádza spodná tlaková voda. Hlavný rozdiel medzi doskou a pásmi je v tom, že doska je tvorená oveľa hrubšou vrstvou betónu a je po celej svojej ploche spevnená, obsahuje oceľovú výstuž (alebo je to jednoducho jedna veľká oceľovobetónová platňa). To spôsobuje, že zaťaženie stavby je rozložené rovnomerne, a teda nehrozí prípadný pokles alebo praskanie stien budovy.Toto riešenie je síce finančne náročnejšie ako klasické základy, zato je však oveľa spoľahlivejšie a vydrží podstatne dlhšie. Naša firma sa špecializuje práve na spomenuté základové dosky a z vlastnej skúsenosti môžeme potvrdiť, že táto možnosť je u našich klientov čoraz obľúbenejšou a žiadanejšou.


Zakladová doska na kľúč