V praxi nie je vždy jednoduché zladiť všetky tri hlavné faktory – veľkosť,tvar a typ. Musí vzniknúť záhradné jazierko, ktoré bude odpovedať všetkým predstavám a harmonicky zapadne do celkového obrazu záhrady.

Zemné práce: Najkrajšie záhradné jazierka sú väčšinou tie, ktoré vznikli čisto ručnými prácami. I v prípade väčších nádrží vedie táto fyzicky veľmi náročná práca k lepšiemu výsledku než pri použití bagra. Pri výkope jazierka pomocou bagra má jazierko väčšinou strmé brehy a len málo kedy dosiahnete predstavovaný tvar.

Automatické závlahy

Objem zeminy, ktorú získate pri výkopových prácach nemôžete podceňovať.Ale netreba prepadať panike a hneď objednávať kontajner na odvoz zeminy. A preto je lepšie pred začiatkom výkopových prác si dobre rozmyslieť, kam uskladniť zem, aby Vám pri ďalších činnostiach nezavadzala.