Plánovanie záhradného jazierka netreba podceňovať, lebo častou príčinou je, že majiteľ záhrady je nakoniec nespokojný s výsledkom. Plánovanie nezačína objednaním bagra na výkopové práce.

Každé poriadne plánovanie má svoj základ v teórii. Ideálnym začiatočným stavom je priama či písomná komunikácia s dobrým záhradníctvom, rozhovory so spokojnými majiteľmi už hotových jazierok a čítanie odborných kníh alebo časopisov. Potom môžete zvážiť, čo z toho,čo ste prečítali a počuli, je možné preniesť na Váš projekt. Prvým krokom je jednoduchý plán, ktorý si dokáže každý majiteľ záhrady i bez veľkých znalostí nakresliť sám. Základom takého plánu je plán pozemku v mierke 1:100. Do plánu si zakreslite aj kanalizáciu a všetky inžinierske siete, ktoré svojou polohou môžu limitovať Vaše jazierko. Takýto plán si viac krát rozmnožte, aby ste nemuseli vždy po nevydarenom nákrese znovu všetko kresliť.

Automatické závlahy