O zmenách v cenníkoch odpadových spoločností sme vás informovali už v minulosti. Tentokrátvšak za zdražovanie môžu zmeny v Zákone o odpadoch (312/2018 Z. z.) a Zákono poplatkoch za uloženie odpadov (329/2018 Z. z.),ktoréspoločne vstúpili do platnosti začiatkom tohto roka.

Keďže Slovensko v recyklovaní odpadu stále výrazne zaostáva za ostatnými členskými štátmi EÚ, ministerstvo životného prostredia sa rozhodlo pre opatrenia, ktoré majú túto skutočnosť zmeniť. Zvyšovanie poplatkov za uloženie netriedeného odpadu má ľudí motivovať k tomu, aby začali recyklovať. Suma, ktorú za skládkovanie netriedeného odpadu zaplatíme, má totiž závisieť práve od miery jeho vytriedenia.Podľa nových nariadení platí poplatok za uloženie odpadu na skládku posledný držiteľ odpadu (čiže ten, kto takýto odpad na skládku privezie – štandardne sú to samosprávy, ale napríklad v prípade búracích prác to môžete byť aj vy sami, resp. firma, ktorú ste si na tieto účely najali). Prevádzkovateľ skládky potom musí zaplatiť poplatky do Environmentálneho fondu, a to podľa typu a hmotnosti spracúvaného odpadu.

Búracie práce

Ceny za uloženie odpadu na skládkach budú každým rokom stúpať, až pokým sa ľudia nenaučia efektívne recyklovať. A preto, ak máte v pláne búranie starého domu, prípadne iné búracie práce väčšieho charakteru, odporúčame vám poponáhľať sa, kým sú tieto ceny ešte viac-menej únosné.