K typickým ukazovateľom prítomnosti rias v trávniku patrí tvorba tmavo zeleného až čierneho povlaku, ktorý je najskôr slizovitý a neskôr vysychá a praská.

Tento povlak vytlačí rastiliny a trávnik slabne.Zároveň predstavuje prekážku pre vsiakovanie vody a výmenú plynú. Kolónia rias je výrazným konkurentom pre trávnik , rast tráv je spomalený i toxickými látkami, ktoré riasi vylučujú. Riasy v trávnikoch, musia byť intenzívne ošterované, predstavujú vážne ohrozenie kvality trávnikového drnu – aj po stránke estetického.

K rozšíreniu rias prichádza na menej priepustných pôdach s nízkou úrovňou menerálních výživ a so sklonom ku kvaseniu. Častý je i výskyt na trávnatých ihrísk, ktoré boly rekonštruované zo škvarovým povrchom.Výskyt podporuje i nadbytok vody v pôde, vysoká vzdušná vlhkosť. Výskyt rias v trávniku je často doprevádza typickým zatuchlým zápachom.

Búracie práce

Ochrana proti výskytu rias v travnik není jednoduchá lebo potrebujú podobné podmienky na rast, ako trávnik. Medzi učiné preventívne opatrenie patrí: dobrá drenáž, pieskovanie, vylúčenie mokrých plôch. Pokiaľ sa vysvitnú riasi v trávniku je treba trávnik poriadne vysušiť a riasy mechanický poškodiť alebo odstrániť. Prazdné miesta treba podsadiť zmesov trávni a piesku.