Ak sa váš pozemok nachádza blízko vodných plôch, prípadne na mieste s vysokou hladinou spodnej vody, je potrebné zamyslieť sa nad optimálnym riešením tejto situácie.

Môžete si na záhrade vysadiť rôzne dreviny, ktoré poslúžia ako akési „pumpy“ – skvelá je napríklad vŕba, smrek alebo borovica.Ak je ale vody viac a tá vám na pozemku zvykne stáť, je dobré si vybudovať priekopy, ktoré budú nadbytočnú tekutinu regulovať a odvádzať určeným smerom, alebo vykonať rovno celkovú drenáž pozemku.

Drenážny systém je sústava trubiek,ktorá nadbytočnú vodu odvádza z pozemku na najnižšie možné miesto (môže ústiť napríklad do vášho záhradného jazierka, kanalizácie alebo najbližšej rieky). Výkopy by mali mať hĺbku aspoň 1 meter. Ich dno zasypeme hojnou vrstvou štrku, vystelieme geotextíliou, vložíme rozvody a znova zasypeme štrkom, štrkopieskom alebo škvárou.Dbajte na dodržanie dostatočnej vzdialenosti od všetkých stromov a kríkov, pretože ich korene by mohli rozvodom neskôr brániť. Samotná trasa má byť priama, bez zbytočných ohybov či otočiek. Jednoducho, vode by v jej novom odklone nemalo nič stáť v ceste.

Drenáž pozemku

Aby však drenáž fungovala správne a nenarobila vám viac škody ako osohu, odporúčame si na tieto práce najať profesionálov, prípadne s nimi projekt aspoň priebežne konzultovať. Sami neskôr uvidíte, že tieto peniaze neboli investované zbytočne.