V druhej časti našej mini série článkov venovaných búraciemu povoleniu sa bude venovať časti opisu prác.

V prvom článku naše série sme sa venovali časti búracieho povolenia o spôsobe odstránenia stavby a prečítať si ho môžete TU.Ako už ste sa v ňom mohli dozvedieť, mať povolenie na búranie je nutnosť. Vybaviť ho však nie je šprint, ale beh na dlhú trať, nakoľko jeho vybavenie trvá 90 dní.

Opis prác

V tejto časti sa opisuje presný postup prác.
Pokiaľ potrebujete pri búraní statika, ten Vám určí presný postup prác. V tomto prípade Vás opis prác nemusí zaujímať.
Ak však pri búraní statika nepotrebujete, musíte v tejto časti vlastnými slovami opísať, ako chcete prevádzať búracie práce.Nižšie Vám ponúkame vzor, ako má vyzerať, ak si dom budete búrať sami:

Príklad:
Majiteľ: Ferko Mrkvička
Stavba: Maštaľ na parcele LA 2050
Miesto: parcela LA 2050 (Dubová pri Modre)

Popis stavby:
Budova má rozmery 16 m x 9 m, nemá pivnicu, ani prvé poschodie. Slúžila, ako maštaľ pre kravy.Bola postavená z cca70 % z nepálenej tehly cca a zvyšok bol dostavaný z pálenej tehly. Strecha má 175m2, je sedlová, použitá krytina je pálená škridla.

Búracie práce

Popis búracích prác:

1. Odpojenie všetkých inžinierskych sieti.
2. Demontáž strešnej krytiny, ktorá sa bude nakladať na do kontajnera a vyvážať na miestne smetisko.
3. Demolácie sedlovej strechy a starého palachového stropu. Drevo vyseparujeme, vyvezieme zvlášť na skládku odpadov.
4. Demontáž okien, zárubni resp. všetkého, čo nie je stavebná suť. Všetok odpad budeme separovať a recyklovať podľa vyhlášky (musíte si ju vyhľadať kvôli aktuálnosti, v platnosti je teraz 79/2015 Z. z)
5. Búranie stien a základovej dosky za pomociťažkých strojov.