Počas čítania búracieho povolenia určite narazíte na bod „Dotknuté orgány“. Ak neviete, ktoré orgány spadajú do tejto kategórie, v treťom článku série o búracom povolení Vám to priblížime.

Najhoršou a najzdĺhavejšou časťou nazačiatku prác je určite papierovanie.Aj napriek veľkému množstvu minutej energie a času totiž človek za sebou nevidí vôbec žiadnu vykonanú prácu. Preto Vám chceme poskytnúť čo najviac relevantných informácií a rád, ktoré vám vybavovanie byrokratických povinností aspoň trocha uľahčia.

Medzi dotknuté orgány v procese búrania patria:
1. Elektrárne
2. Vodárne
3. Plynárne
4. OÚ „okres“ odpadové hospodárstvo
5. OÚ „okres“ ochrana prírody a krajiny

Búracie práce

Aby to nebolo také jednoduché, pre každý úrad budete musieť vypracovať vždy iné dokumenty, aby sa vedeli vyjadriť k Vašej požiadavke:
1. Elektrárne: PD, situácia, LV, KM
2. Vodárne: PD, situácia, LV, KM
3. Plynárne: PD(ak je zavedený plyn)
4. OÚ „okres“ odpadové hospodárstvo: technická správa-nakladanie z odpadom, LV, KM
5. OÚ „okres“ ochrana prírody a krajiny: LV,KM