Jednoduchým spôsobom si môžete spočítať, aký veľký prítok vody musí mať vodovod alebo aký výkon musí mať čerpadlo dodávajúcu vodu do zavlažovacieho systému. A koľko zavlažovacích trysiek môže byť na jednu vetvu napojených, aby pokryli celú záhradu.

Meranie prietoku vody:

Budete potrebovať stopky, aby ste dokázali zmerať, za koľko sekúnd dokážete naplniť 10L nádobu vodou. Pokiaľ bude voda napájaná pomocou čerpadla, pripojte k čerpadlu 1m dlhú hadicu ¾ a opäť zmerajte, ako dlho bude trvať napustiť 10L nádobu.Dôležitá je tiež najväčšia vzdialenosť od kohútika alebo čerpadla k poslednému zavlažovaču. Na každých 15 m hadice pripočítajte čas k naplneniu 1sekundu.

Počet vetvý:

Aby ste dokázali vypočítať presný počet vetiev pre automatické zavlažovanie, je potrebné použiť tabuľky uvedené od výrobcov.V tabuľkách sa počíta s rôznymi typmi zavlažovačov, rozdelených podľa uhlu rozstreku a objemu spotrebovanej vody. Spotrebu vody pre celý systém získate, keď vynásobíte plánovaný počet zavlažovačov danými údajmi od výrobcu.
Výpočet: Spotreba vody / prietok vody
A výsledné čislo zaokrúhlite smerom hore a dostali ste počet vetiev na vašu záhradu

Automatické závlahy