Opätovné zdražovanie odpadu

Opätovné zdražovanie odpadu

O zmenách v cenníkoch odpadových spoločností sme vás informovali už v minulosti. Tentokrátvšak za zdražovanie môžu zmeny v Zákone o odpadoch (312/2018 Z. z.) a Zákono poplatkoch za uloženie odpadov (329/2018 Z. z.),ktoréspoločne vstúpili do platnosti začiatkom tohto roka.

Čitať...
Ako čítať stavebné plány?

Ako čítať stavebné plány?

Stavebné plány, výkresy, projekt stavby, projektová dokumentácia, pôdorys...všetky tieto slovné spojenia pomenúvajú rovnaký predmet,a to akýsi podrobný návod na realizáciu výstavby vášho domu.Ten ručí za to, aby všetko bolo presne tak, ako si želáte.

Čitať...