Oplotenie pozemku

Oplotenie pozemku

Pozemky si nechávame oplocovať z rôznych dôvodov. Či už je to kvôli bezpečnosti, potrebe súkromia,alebo jednoducho len kvôli striktnému vymedzeniu si svojich hraníc.Na motíve nezáleží – záleží však na tom, že ku každej stavbe je potrebné pristupovať maximálne zodpovedne, aby sa nestalo, že sa nám náš plot jedného pekného dňa zrazu prevráti, rozpadne alebo rozsype

Čitať...
Opätovné zdražovanie odpadu

Opätovné zdražovanie odpadu

O zmenách v cenníkoch odpadových spoločností sme vás informovali už v minulosti. Tentokrátvšak za zdražovanie môžu zmeny v Zákone o odpadoch (312/2018 Z. z.) a Zákono poplatkoch za uloženie odpadov (329/2018 Z. z.),ktoréspoločne vstúpili do platnosti začiatkom tohto roka.

Čitať...