Opätovné zdražovanie odpadu

Opätovné zdražovanie odpadu

O zmenách v cenníkoch odpadových spoločností sme vás informovali už v minulosti. Tentokrátvšak za zdražovanie môžu zmeny v Zákone o odpadoch (312/2018 Z. z.) a Zákono poplatkoch za uloženie odpadov (329/2018 Z. z.),ktoréspoločne vstúpili do platnosti začiatkom tohto roka.

Čitať...