Ako pracovať s azbestom

Azbest je vláknitý materiál, ktorý je mechanicky pevný a vysoko odolný proti teplu a pôsobeniu chemických látok.

Prečo je azbest škodlivý?

Nebezpečenstvo azbestu spočíva vo voľne poletujúcich vláknach, ktoré sa manipuláciou dostávajú do ovzdušia, čím vzniká tzv. azbestový prach. Dlhodobé vystavenie organizmu účinkom tohto azbestového prachu môže spôsobiť vážne poškodenia pľúc. Azbestové vlákna sa totiž po vdýchnutí veľmi jednoducho dostávajú do pľúc, kde môžu následne zvýšiť riziko vzniku rakoviny pľúc alebo spôsobiť trvalé poškodenie pľúc. Jedným z najčastejších ochorení spájaných s azestom je Azbestóza, teda nezvratné zjazvenie pľúc, ktoré vedie k závažným dýchacím problémom. Rozvoj ochorení spojených s azbestom môže trvať 10-20 rokov, pričom choroba sa že rozvíjať aj po ukončení vystavenia účinkom azbestu. Nepodceňujte preto prácu s touto nebezpečnou látkou.

Demontáž azbestu

Práca s azbestom musí prebiehať tak, aby ste neohrozili zdravie seba ani zdravie ľudí v blízkom okolí. Podlieha prísnemu hygienickému dozoru a demontáž azbestu môže vykonávať len odborná firma, ktorá využíva schválené ochranné pomôcky na túto prácu. Poďme sa teda spoločne pozrieť nato, ako taká demontáž prebieha:

  • Všetci pracovníci a oprávnené osoby sa musia, v blízkosti kontrolovaného pásma, chrániť pred možnou exponáciou prachu z azbestu pomocou ochranných odevov a ochranných prostriedkov dýchacích ciest, teda špeciálnymi maskami s hepafiltrom, ktoré zabraňujú prípadnému vdýchnutiu azbestu.
  • Pred samotnou demontážou sa vykonáva zapuzdrenie, alebo stabilizácia. Špeciálna chemikália tak zabráni voľnému poletovaniu azbestových vlákien počas demontáže.
  • Demontovaný azbestový odpad sa balí do polyetylénových vriec a ukladá sa do kontajnerov, ktoré odpad odvážajú na špeciálnu skládku s oprávnením na skladovanie materiálov obsahujúcich azbest.
  • Preprava odpadu môže byť realizovaná len firmou, ktorá má na daný výkon oprávnenie.
  • Po zlikvidovaní všetkého odpadu je ešte potrebné priestor vyčistiť pomocou špeciálnych vysávačov s hepafiltrami.

Dôležité je však podotknúť, že azbest nie je nebezpečný, pokiaľ sa s ním nemanipuluje. Nebezpečný sa stáva až vtedy, keď sú mechanickým alebo iným spôsobom porušené jeho vlákna. Ak sa teda pohybujete v priestoroch kde je prítomný azbest vykonávajte pravidelné kontroly materiálu a pokiaľ si všimnete čo i len malé poškodenie, odporúča sa, aby špecializovaná firma vykonala skúšky prostredia na prítomnosť chemickej látky. Ak je totiž v ovzduší prítomných viac ako 0,1 respirabilných vlákien na mililiter počas akéhokoľvek kontinuálneho štvorhodinového obdobia, je potrebné prijať naliehavé opatrenia.

Starší článokMY Vám zbúrame dom - služba STARÝ DOM
Novší článokPotrebujete zrezať strom?
Komentáre (0)
Ešte nemáme k tejto téme žiadne komentáre.
Váš komentár