Ako postupovať pri búraní starého domu ?

Zdedili alebo kúpili ste starý dom? Po dôkladnej obhliadke ste smutne skonštatovali, že opravy by stáli viac, ako stavba nového domu? Potom je tu jediné riešenie, zbúrať starý dom a postaviť si nový, presne podľa svojich predstáv.

1. Povolenie na odstránenie stavby

Pred tým, ako začnete búrať je potrebné, aby vám stavebný úrad povolil stavbu odstrániť. V žiadosti o povolenie odstránenia stavby sa uvádzajú základné informácie o stavbe, teda:

 • druh stavby
 • účel, na ktorý bola stavba využívaná
 • popisné číslo
 • katastrálne územie, na ktorom sa stavba nachádza
 • dôvody odstránenia stavby
 • spôsob nového využitia pozemku
 • predpokladaný začiatok a ukončenie búracích prác
 • akým spôsobom budú búracie práce prebiehať
 • aké mechanizmy budú pri búraní použité
 • ako bude využitý alebo kde bude uskladnený prebytočný materiál
 • dotknuté osoby- teda vlastníci susedných pozemkov a stavieb. V prípade radovej zástavby budete potrebovať vyjadrenie statika, ktorý preukáže zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcii susedných stavieb a ich bezpečného používania. Odporúča sa taktiež zdokumentovať stav susedných objektov pred samotným búraním. Nafoťte ich aj zvnútra, aby ste predišli prípadným neoprávneným nárokom na škody susedov.

K žiadosti je potrebné priložiť niekoľko príloh:

 • list vlastníctva
 • kópia katastrálnej mapy
 • technologický opis búracích prác
 • doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so zriaďovateľmi sietí (elektrina, voda, plyn)
 • dohoda s kvalifikovanou osobou, ktorá bude mať na starosti dozor pri búracích prácach
 • fotodokumentácia stavby, ktorá sa má odstraňovať

Po odovzdaní všetkých potrebných dokumentov vám stavebný úrad schváli, prípadne neschváli, búranie stavby. Keď máte v rukách schválenú žiadosť, môžete sa pustiť do práce.

2. Odpojenie inžinierskych sietí

Pred začiatkom samotného búrania je potrebné objekt odpojiť od prípojky vody, elektriny a plynu.

3. Vyberte si spôsob búrania

Búracie práce môžeme vo všeobecnosti rozdeliť podľa použitej technológie na:

Demolačné a búracie práce s použitím ťažkých strojov
Najčastejšie ide o buldozéry, bagre či výbušniny. V tomto prípade je potrebné čo najviac minimalizovať hluk, prach, rušenie a nežiadúce zásahy do okolia. Za týmto účelom sa odporúča, kvôli čo najmenším zásahom do okolia, používať ochranné siete, kontajner na odpad či rúry na sypanie odpadu.

Demolačné a búracie práce s postupným rozoberaním ručne
Druhou, asi častejšou voľbou, je búranie ručne s použitím rôznych páčidiel, krompáčov, zbíjacích a búracích kladív a mnohých ďalších pomocných nástrojov.

V prípade, že ste si vybrali práve túto možnosť. Začínajte vždy od strechy, kde najprv rozoberieme škridle. Následne búrame bočné steny, pričom nosné nechávame vždy až nakoniec. Nezabúdajte na správne istenie a podopieranie konštrukcii podľa rád odborníka

4. Odvoz materiálu

Zo zbúraného domu vzniká odpad, ktorý je nutné odviesť a uskladniť v súlade s platnými normami o životnom prostredí. Odvoz môže byť realizovaný len firmou, ktorá má na takýto druh činnosti oprávnenie. Doklad o zneškodnení odpadu budete musieť predložiť stavebnému úradu, preto si ho dobre odložte. Časť odpadu zo starého domu je možné opäť použiť na novú stavbu, nezabudnite si však o všetkom robiť podrobnú fotodokumentáciu, kvôli príslušným úradom.

Na záver nám neostáva iné, ako zaželať vám veľa šťastia a úspechov v ceste za novým domovom a hoci je búranie len začiatok verte, že už čoskoro si vypijete kávu v novej kuchyni, veď aj cesta 1 000 míľ začína prvým krokom.

Starší článokHmotnosť stavebných materiálov
Novší článokRezanie betónových stien - panelov
Komentáre (0)
Ešte nemáme k tejto téme žiadne komentáre.
Váš komentár