Blog o búracích a demolačných prácach

Rezanie betónových stien - panelov

Rezanie betónových stien - panelov

Na Slovensku je veľké množstvo panelákov a betónových stavieb, ktoré neustále potrebujú vykonať rôzne zmeny do betónu. Či už ide o rekonštrukcie stavieb, alebo novostavby, stále je čo rezať, vŕtať a búrať. Nie každá priečka v byte je nenosná V rámci rekonštrukcie bytu sa často mení jeho dispozícia, ktorá je spojená s búraním priečok. Nech vás v panelákovom dome nezláka, len tak zbúrať priečku,

Zistiť viac
Ako postupovať pri búraní starého domu ?

Ako postupovať pri búraní starého domu ?

Zdedili alebo kúpili ste starý dom? Po dôkladnej obhliadke ste smutne skonštatovali, že opravy by stáli viac, ako stavba nového domu? Potom je tu jediné riešenie, zbúrať starý dom a postaviť si nový, presne podľa svojich predstáv. 1. Povolenie na odstránenie stavby Pred tým, ako začnete búrať je potrebné, aby vám stavebný úrad povolil stavbu odstrániť. V žiadosti o povolenie odstránenia st

Zistiť viac
Hmotnosť stavebných materiálov

Hmotnosť stavebných materiálov

Pripravili sme pre Vás hmotnostnú tabuľku. Dúfame že Vám pomôže. Názov Hmotnosť v m3 Andezit 2600 kg Asfalt liaty asfalt 1100 kg Asfalt živica 1200 kg

Zistiť viac
Skládky odpadov - mapa

Skládky odpadov - mapa

Údaje o skládkach vychádzajú z posledných zverejnených informácií Ministerstva životného prostredia. Zoznam je priebežne aktualizovaný, dopĺňaný a obnovovaný. Údaje o skládkach vychádzajú z posledných zverejnených informácií Ministerstva životného prostredia. Zoznam je priebežne aktualizovaný, dopĺňaný a obnovovaný. Priestorové umiestnenie skládok odpadov (priebežne aktualizované) sa nachádza v

Zistiť viac

Pokuty za ukladanie odpadu na čiernych skládkach

Na Slovensku je podľa Ministerstva životného prostredia oficiálne približne okolo 2 500 čiernych skládok... Kompetencia boja proti čiernym skládkam zostane aj naďalej v rukách obcí A však posilní aj kompetencie polície. Tá začne konať v zmysle trestného zákona, ak výška škody pri čiernej skládke presiahne 266 eur. Zvyšovať sa bude aj pokuta pre tých, ktorí na čiernej skládke nelegálne uloži

Zistiť viac