Pokuty za ukladanie odpadu na čiernych skládkach

Na Slovensku je podľa Ministerstva životného prostredia oficiálne približne okolo 2 500 čiernych skládok...

Kompetencia boja proti čiernym skládkam zostane aj naďalej v rukách obcí

A však posilní aj kompetencie polície. Tá začne konať v zmysle trestného zákona, ak výška škody pri čiernej skládke presiahne 266 eur.

Zvyšovať sa bude aj pokuta pre tých, ktorí na čiernej skládke nelegálne uložia odpad. Tá sa bude zvyšovať zo súčasných 160 eur na 1500 eur. Okrem spomínaného boja s čiernymi skládkami prinesie nová legislatíva aj zrušenie Recyklačného fondu (jeho funkcie prejdú na výrobcov a na štát) a sprísni aj systém výkupu kovov od fyzických osôb. Rovnako ako sa tomu pred niekoľkými týždňami stalo aj v ČR, tak aj v SR bude vyplácanie osôb, ktoré kov do zberne prinesú fungovať len formou prevodu na bankový účet alebo pomocou peňažného poukazu, nie v hotovosti.

Novší článokSkládky odpadov - mapa
Komentáre (0)
Ešte nemáme k tejto téme žiadne komentáre.
Váš komentár